PO-SCORAD gör det möjligt för patienter att själva bedöma hur svåra deras eksem är. Självbedömning hjälper dig att ha bättre översikt över dina eksem och behandla dem bättre. Denna nya version tar hänsyn till skillnader mellan tre hudtyper: vit, mörk och asiatisk hy och gör det även möjligt för patienter att ta kort på sina sår för att illustrera särskilda händelser mellan läkarbesöken. Du kan beräkna ditt poäng veckovis och skicka det till din läkare.

Nyheter

Den nya versionen av PO-SCORAD inkluderar bilder för alla hudtyper och möjliggör för var och en att känna igen sina symtom.

Kommunikationen med din läkare utvecklas tack vare 2 nya funktioner :

Du kan skicka en kopia av skärmbilden (i pdf) av PO-SCORAD till din läkare, och vid behov skicka med foton på symtomen tillsammans med dina kommentarer.


Om du deltar i en studie, kan din läkare be dig skicka informationen till honom/henne i xls-format.

PO-SCORAD har skapats och validerats av European Task Force on Atopic Dermatitis.

Texterna och illustrationerna har framställts med Dr Jean-François Stadler och Fondation pour la Dermatite Atopique. Illustrationerna ägs av Fondation pour la Dermatite Atopique. Användandet av detta poängtal har inga restriktioner bortsett från när det gäller klinisk forskning som lyder under särskilda villkor poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Ett hjälpmedel för att bedöma eksem

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Copyright © 2015 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.