PO-SCORAD lar pasienten selv vurdere hvor alvorlig eksemet er. Egenevalueringen hjelper deg å følge med på og behandle ditt eksem. Denne nye versjonen tar hensyn til forskjeller mellom tre hudtyper: hvit, mørk og asiatisk og gjør det også mulig for pasienten å ta bilde av sine plager for å illustrere hvordan huden ser ut mellom to konsultasjoner. Du kan regne ut din rangering hver uke og sende den over til fastlegen.

Nyheter

Den nye versjonen av PO-SCORAD inneholder tegninger av alle typer hud, slik at den enkelte lett kan gjenkjenne sine symptomer.

Kommunikasjonen med fastlegen er videreutviklet takket være 2 nye funksjoner:

Du kan sende en skjermdump (som pdf-fil) av din PO-SCORAD til legen, og ved behov legge ved bilder og egne kommentarer.


Hvis du deltar i en studie, kan legen be om å få oversendt opplysningene i xls-format.

PO-SCORAD er opprettet og godkjent av European Task Force on Atopic Dermatitis. Tekster og tegninger er ved prof. Jean-François Stadler og Foundation for Atopic Dermatitis.

Illustrasjonene tilhører Foundation for Atopic Dermatitis. Resultatet kan brukes fritt, med unntak av til klinisk forskning, hvor visse betingelser må oppfylles poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Et verktøy for å vurdere eksem

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Copyright © 2015 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.