Το PO-SCORAD επιτρέπει στον ασθενή να αυτοαξιολογεί τη σοβαρότητα του εκζέματός του. Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του εκζέματος. Η νέα αυτή έκδοση λαμβάνει υπόψη της τις διαφορές μεταξύ τριών διαφορετικών τύπων επιδερμίδας: λευκής, σκούρας και ασιατικής και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών των δερματικών βλαβών των ασθενών προκειμένου να απεικονιστεί μια συγκεκριμένη στιγμή μεταξύ δύο ιατρικών επισκέψεων. Μπορείτε να υπολογίσετε την εβδομαδιαία βαθμολογία σας και να την αποστείλετε στον ιατρό σας.

Οι καινοτομίες

Η νέα έκδοση του PO-SCORAD περιλαμβάνει σχέδια για κάθε τύπο δέρματος και επιτρέπει στον καθένα να αναγνωρίσει τα συμπτώματά του.

Η επικοινωνία με τον γιατρό σας εξελίσσεται χάρη σε 2 νέες λειτουργίες:

Μπορείτε να στείλετε στιγμιότυπο της οθόνης (σε .pdf) του PO-SCORAD στον γιατρό σας, και αν είναι ανάγκη να επισυνάψετε φωτογραφίες των συμπτωμάτων μαζί με τα σχόλιά σας.


Αν συμμετέχετε σε κάποια μελέτη, ο γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να του στείλετε τις πληροφορίες σε μορφή .xls.

Ο δείκτης PO-SCORAD δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης για την Ατοπική Δερματίτιδα.

Τα κείμενα και τα σχήματα συνέταξε και σχεδίασε ο καθηγητής Jean-François Stadler και το Ίδρυμα για την Ατοπική Δερματίτιδα. Οι εικόνες αποτελούν ιδιοκτησία του Ιδρύματος για την Ατοπική Δερματίτιδα. poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Ένα εργαλείο αξιολόγησης του εκζέματος

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Copyright © 2015 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.