PO-SCORAD giver patienterne mulighed for at selv at vurdere deres eksems sværhedsgrad. Selvevaluering bidrager til en bedre overvågning og behandling af din eksem. Denne nye udgave tager hensyn til forskellene mellem tre hudtyper: Hvid, mørk og asiatisk, og den giver ligeledes patienterne mulighed for at tage fotos af deres læsioner for at illustrere et specifikt tidspunkt mellem to konsultationer. Du kan beregne din score en gang om ugen og sende den til din læge.

Nyheder

Den nye version af PO-SCORAD omfatter tegninger til alle hudtyper og giver alle patienter mulighed for at genkende sine symptomer.

Kommunikationen med din læge er blevet udviklet i kraft af 2 nye funktioner:

Du kan sende et skærmbillede (i .pdf) af PO-SCORAD til din læge, og vedlægge fotos af symptomerne sammen med dine kommentarer, hvis det er nødvendigt.


Hvis du deltager i en undersøgelse, kan din læge bede dig om at sende oplysningerne til ham/hende i .xls format.

SCORAD-skemaet er oprettet og godkendt af European Task Force on Atopic Dermatitis.

Tekster og tegninger er udarbejdet af Prof. Jean-François Stadler og la Fondation pour la Dermatite Atopique. Illustrationerne tilhører la Fondation pour la Dermatite Atopique. Scoren kan bruges uden begrænsninger, undtagen hvis en klinisk forskning er involveret og nødvendiggør visse forhold poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Et redskab til vurdering af eksem

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Copyright © 2015 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.