PO-SCORAD umožňuje pacientům, aby sami zhodnotili závažnost svého ekzému. Samostatné hodnocení vám pomáhá lépe sledovat a léčit váš ekzém. Tato nová verze zohledňuje rozdíly mezi třemi typy pokožky: bělošskou, černošskou a asijskou. Pacientům také umožňuje vyfotit léze, a zdokumentovat tak specifický okamžik mezi dvěmi konzultacemi. Skóre si můžete spočítat každý týden a odeslat ho svému lékaři.

Novinky

Nová verze PO-SCORAD obsahuje nákresy pro všechny typy pokožky a umožňuje každému rozpoznat příznaky choroby.

Komunikace s vaším lékařem se zlepšuje díky 2 novým funkcím:

Budete moct odeslat kopii obrazovky PO-SCORAD (ve formátu .pdf) vašemu lékaři a v případě potřeby přiložit fotografie příznaků doplněné o váš komentář.


Účastníte-li se studie, váš lékař vás možná požádá, abyste mu předali informace ve formátu .xls.

PO-SCORAD byl vytvořen a schválen European Task Force on Atopic Dermatitis.

Texty a nákresky vznikly ve spolupráci s profesorem Jean-François Stadlerem a Nadací pro atopickou dermatitidu. Nákresky jsou vlastnictvím Nadace pro atopickou dermatitidu. Použití tohoto skóre nepodléhá omezením, kromě případů klinického výzkumu, kdy se na něj vztahují určité podmínky poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Nástroj pro zhodnocení stavu ekzému

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Copyright © 2015 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.